Ball

DBD Başvuru Formu

Sponsor Üyeniz :Özcan Nabi ULUSOY
Ad
Soyad
Cep Telefonu Numaranız
Cinsiyet
Doğum Tarihi
Eposta Adresiniz
TC Kimlik No
Üyelik Tipi
Paket Türü

GİRİŞİMCİ ADAYI SÖZLEŞMESİ


(İlan Tarihi: 01.01.2016)

 

MADDE 1 - GİRİŞ

İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve www.dabfi.com.tr sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, DABFİ tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, sizinle,Reşatbey mahallesi cumhuriyet cad 62002 sokak Tunç apartmanı K.2 D.2  Seyhan Adana adresinde mukim Dahice Bir Fikir bilişim teknoloji ürünleri dayanıklı tüketim malları petrol gıda sanayi ve limited şirketi. arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Ülke
Şehir
Şehir (Diğer)
İlçe
İl seçin
İlçe Diğer
Adres
 • Üyelik Sözleşmesi
 • DABFİ.COM.TR BAGIMSIZ DİSTRİBÜTÖR  SÖZLEŞMESİ

  (İlan Tarihi: 01.01.2016)

   

  GİRİŞ

   

  DABFİ ve DBD’leri arasında sözleşmeye dayanan bağlayıcı bir ilişki

  vardır.

   

  1.1 Sözleşme: DABFİ İş Kuralları bir DABFİ İşi’ne ilişkin kural ve

  koşulları içerir ve her DBD’nin haklarını, görevlerini ve sorumluluklarını

  tanımlar.

   

  Tüm DBD’lere ve DABFİ’ye sağlanan avantajları korumak amacıyla tasarlanmıştır. Ek DABFİ Politikaları ile birlikte bunlar DBD Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasını oluştururlar ve bunların DBD Sözleşmesi’nin bir parçası olduğu başvuranların DABFİ BAGIMSIZ DİSTRİBÜTÖR (“DBD”) olmak için DABFİ’ye başvurduklarında imzalayıp şirkete sundukları belge ile açıkça belirtilmiş olmaktadır. Tüm DBD’ler, DBD Sözleşmesi koşulları çerçevesinde iyi niyetli olmakla ve dürüst davranmakla yükümlüdürler.

   

  1.2 Bir DBD Sözleşmesinin koşulları:

   

  DBD Sözleşmesi’ne dayanarak DBD, DABFİ Ürün ve Hizmetleri’ni satın almaya ve bunları yeniden başkalarına satmaya, başkalarına DBD olmaları için sponsorluk yapma fırsatına, DABFİ Satış ve Pazarlama Planı kapsamında prim kazanmaya ve başka kazançlar elde etmeye, yeterlik kazanmaya (kualifikasyon), ödüllere ve teşviklere ulaşmaya ve takdir edilmeye hak kazanır. Bütün bunlar DABFİ İş Kuralları ve DABFİ Politikaları’nı da kapsayan DBD Sözleşmesi’nin imzalanmış olmasına bağlıdır.

   

  1.3 Değişiklikler: DABFİ zaman zaman DABFİ İş Kuralları’nı ve

  Politikaları’nı ve DBD Sözleşmesi’nin diğer hükümlerini, tamamen veya

  kısmen değiştirebilir. DABFİ İş Kuralları, DABFİ Politikaları ve DABFİ

  Satış ve Pazarlama Planı’nda yapılacak değişikliklerin görüşülmesi ve

  değerlendirilmesi amacıyla yeni iş kuralları veya politikaları resmi DABFİ

  literatüründe, resmi DABFİ web sitelerinde yayınlanmadan yahut yürürlükteki yasaların izin verdiği başka yöntemlerle duyurulmadan önce

  DABFİ hukuk bölümüne sunulucaktır. Tüm değişiklikler yayın tarihinde veya duyuruda belirtilen şekilde yürürlüğe girer.

   

  1.4 Bölünebilirlik: Mevcut bir kuralın veya alt kuralın mahkeme yahut

  başka bir yetkili makam tarafından geçersiz ilan edilmesi halinde, bu

  durum geri kalan DABFİ İş Kuralları ve Politikaları’nın geçerliliğini

  etkilemez.

   

  1.5 Burada belirtilen hiçbir şey DBD’nin, yasaların kendisine tanıdığı

  koruma haklarından feragat etmesini gerektirmez

   

   

   

  Tanımlar

   

   

  DBD Sözleşmesi: DBD ile DABFİ arasında yapılan sözleşmenin

  koşullarını belirleyen DBD Başvurusu ve bununla bağlantılı belgeler kastedilmektedir.

   

  İyi Durumda DBD: Yalnızca DABFİ İş Kuralları’nın yorumlanması ve uygulanması amacıyla “iyi durumda” deyimi: Halen DABFİ tarafından kendisine bir DBD olarak onay verilmiş olan; ve Davranışları, DBD’nin faaliyette olduğu tüm pazarlara ait DABFİ İş Kuralları’nın ve DABFİ Politikaları’nın anlam ve ruhuna uygun olan; ve Hareketleri DABFİ’nin, onun bağlı kuruluşlarının ve DBD’lerinin itibarını olumsuz olarak etkilemeyen; ve Bir DABFİ’ye bağlı kuruluşunun süregelen işleyişini tehlikeye sokan başka DBD’lerin faaliyetlerini destekleyen veya savunan tutum ve davranışlar içinde olmayan; veya  burada belirtilen diğer kriterlere uygun hareket eden; ve Her ülkede o ülkenin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerine uymayan davranışlarda bulunmayan, davranış ve tutumu o pazar koşullarında kültürel hassasiyet yaratmayan kişidir.

   

  Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin yorumu sadece DABFİ bağlı kuruluşunun sorumluluğundadır. Bir DBD, DABFİ bağlı kuruluşunun yorumu doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdür.

   

  DBD Başvurusu: Aday DABFİ BAGIMSIZ DİSTRİBÜTÖR tarafından imzalanan ve bir BAGIMSIZ DİSTRİBÜTÖR Sözleşmesi haline gelmesi

  için DABFİ’ye başvuru şeklinde sunulan bir form. DBD Sözleşmesi, başvuru DABFİ tarafından kabul edildiğinde tamamlanmış olur.

   

   

   

  DBD: Bir DABFİ BAGIMSIZ DİSTRİBÜTÖR. DBD Başvurusu DABFİ

  tarafından kabul edilmiş bir kişi/tüzel kişilik. Bir DBD ticari temsilci, acente veya komisyoncu değil, bir sözleşmenin bağımsız taraflarından birisidir. Kendi adına ve kendi hesabına DABFİ Ürün ve Hizmetleri’ni alır ve satar. Bazı DBD’ler yeterlik kazanıp DABFİ tarafından takdir edilerek ASİSTAN,

  SÜPERVİSOR, MENEJAR vb. ünvanlar alabilirler. Bunlarla ilgili koşullar

  DABFİ Satış ve Pazarlama Planı’nda ve diğer resmi DABFİ literatüründe belirtilmiştir.

   

  DABFİ: Reşatbey mahallesi cumhuriyet cad 62001 sokak no 30/A Seyhan Adana adresinde mukim Dahice Bir Fikir bilişim teknoloji ürünleri dayanıklı tüketim malları petrol gıda sanayi ve limited şirketi:

   

  DABFİ İşi (Dİ): DBD numarası ve DBD Sözleşmesi ile tanımlanan bir iş.

   

  DABFİ İş Fırsatı: DBD Sözleşmesi uyarınca DABFİ tarafından sunulan ürünler, pazarlama, destek ve ödeme sistemi.

   

  DABFİ İş Politikaları: DABFİ İş Kuralları ve DBD Sözleşmesi ile bağlantılı olarak DABFİ tarafından zaman zaman yenilenebilen diğer DABFİ Politikaları dahil resmi DABFİ literatüründe öngörülen kurallar ve politikalar.

   

  DABFİ Ürünleri: DBD’lere satış ve pazarlama amacıyla DABFİ tarafından temin edilen tüm mallar.

   

  DABFİ Satış ve Pazarlama Planı: DBD’ler için ürün ve hizmet satışlarına dayanan Prim, Ücret veya Komisyon ödemelerinin ve teşviklerinin resmi DABFİ literatüründe açıklandığı şekilde hesaplanması için uygulanan sistem.

   

  DABFİ Hizmetleri: DBD’lere satış, sponsorluk ve reklam amacıyla DABFİ tarafından temin edilen tüm hizmetler.

   

  YTS: YENİ NESİL TİCARİ SATIŞ PROGRAMI

   

  Yerleştirme Agacı: DBD lerin ticaretlerini ve alt bayilerinin konumlarının oluştugu kendi ekipleri.

   

  DABFİ: Metnin içeriğine bağlı olarak BAGIMSIZ DİSTRİBÜTÖRÜN DABFİ İşine sahip olduğu ülkedeki DABFİ şubesi (DAHİCE BİR FİKİR,REŞATBEY MAHALLESİ CUMHURİYET CAD. 62001 SOKAK NO 30/A SEYHAN/ADANA Türkiye) veya küresel DABFİ şubelerinin tamamı yada bazıları.

   

  Prim, Ücret veya Komisyon: DABFİ’nin bir DBD’ye – DABFİ Satış ve Pazarlama Planı uyarınca – kendisi ve grubu tarafından yapılan DABFİ Ürünleri ve Hizmetlerinin satışlarına dayanarak yaptığı ödemeler.

   

   

   

  Eğitim ve Öğretim Materyalleri (EÖM ): EÖM tanımı çok geniş bir anlamda kullanılmıştır, örnek vermek gerekirse bu deyim: basılı materyalleri, görsel-işitsel (odyo-video) ürünleri ve multimedya prodüksiyonları, internet tabanlı ürün ve hizmetleri, DABFİ dışı takdir ve ödül sistemlerini,toplantıları ve diğer faaliyetleri, DABFİ Ürün ve Hizmetleri’nin satışını veya DABFİ Ürün ve Hizmetleri ile ilgili bilgileri destekleyen diğer materyalleri veya donanımı kapsar, yukarıdaki açıklamalarla ilgili kuponlar, makbuzlar, biletler veya sürekli sipariş/ abone programları da bu kapsamdadır.

   

   

  Sponsorluk Hattı: Herhangi bir DBD’den başlayarak yukarıya doğru uzanan tüm DBD’ler – yani DBD’nin sponsoru, Sponsorun Sponsoru şeklinde DABFİ’ye kadar uzanan sponsorluk hattı.

   

  Resmi DABFİ Literatürü: DBD’lerin DABFİ’den temin edebilecekleri, DABFİ tarafından veya DABFİ için üretilmiş bilgi amaçlı dergiler, broşürler, ürün bilgilendirme broşürleri, ürün etiketleri, ses ve video kasetler, CD-ROM lar ve diğer basılı yada sesli/görüntülü materyaller.

   

  Resmi DABFİ Web Sitesi: DABFİ, DABFİ İş Fırsatı veya DABFİ Ürün ve Hizmetleri üzerine bilgiler veren, sahibinin DABFİ olduğu veya DABFİ tarafından yönetilen yahut site içeriği sahibinin DABFİ olduğu herhangibir web sitesi. (Örnek www.dabfi.com.tr, www.dabfi.com, www.dabfi.net, www.dahicebirfikir.com www.dahicebirfikir.net)

   

  Perakende Müşteri: Bir DBD’nin kendisine www.dabfi.com.tr  Ürünleri

  sattığı kişi; bu kişi bir DBD olamaz.

   

  Sponsor: DBD başvurusu DABFİ tarafından kabul edilen bir kişiyi DABFİ İşi ile tanıştıran DBD. Yeni DBD kendisini sponsor eden DBD’den destek alacaktır. Üç ilişkiden biri olabilir:

   

  * Kişisel Sponsor: Bir adaya DABFİ İş Fırsatı’nı tanıtan ve onu kaydeden DBD;

  * Uluslararası Sponsor: DABFİ iş Fırsatı’nı bir adaya başka bir DABFİ pazarından (“Uluslararası Sponsor”) tanıtan ve onu kaydeden DBD.

  * Vekil Sponsor: Bir bağlı kuruluşta, Uluslararası Sponsor edilen bir DBD’ye eğitim sağlamak üzere tayin edilen DBD.

   

   

   

   

   

   

   

  Bölüm 3.

   

  Bir DBD Olmak

   

  3.1 DBD Sözleşmesi: Tam yetkili bir DBD olmak için başvuru sahibinin

  DBD Başvuru Formu’nu doğru bilgilerle eksiksiz doldurması, imzalanması/onaylanması gerekmektedir. 

   

  DBD Başvuru Formu, kural 3.4 hükümleri gereğince onay için DABFİ’ye

  gönderilmeli ve dabfi tarafından kabul edilmelidir.

   

   

  3.3 DBD Olma Koşulları: DABFİ’nin herhangi bir kişinin DBD Başvuru

  Formu’nu kabul etme konusundaki takdir hakkı saklı kalmak kaydıyla

  DABFİ ile bir DBD Sözleşmesi yapan kişi aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir:

   

  1. Bir DBD Eşiyle birlikte DABFİ işini yapabildigi gibi,Eşine ayrıca Sponsor olabilir, Eşinin DBD Başvurusu yalnızca DBD nin Sponsorlugunda Gerçekleşebilir,
  2. Bir DBD Eşi Farklı bir yerleştirme agıcında DBD olarak başvuruda bulunamaz,Böyle bir başvuru tesbit edildigi anda Sonradan oluşan başvuru alt ekipleriyle birlikte Asıl eş hattına transfer edilir.
  3. Bir DBD birinci dereceden yakınlarını kendi yerleştirme agıcına yeni DBD başvurusunu olarak dahil edebilir, Fakat farklı bir yerleştirme agıcında olamaz.Böyle bir durum tesbit edildigi anda Sonradan oluşan başvuru alt ekipleriyle birlikte Asıl eş hattına transfer edilir.

   

  3.3.1 Sözleşme yapma ehliyetine sahip olmak, yani en az 18 yaşında

  olmak, yasal ve akli yönden bir işi yürütecek ve bağlayıcı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirebilecek yetenekte ve yasalara göre profesyonel faaliyetleri yürütmeye tam yetkili olmak.

   

  3.4 DBD Başvurusu’nun Kabulü veya Reddi: DABFİ, bir DBD Başvurusu’nu kabul veya reddetme hakkını saklı tutar.

   

  3.5 Kabul ve Başlama: Doldurulmuş ve imzalanmış bir DBD Başvuru Formu DABFİ tarafından postayla veya elden veya mobil imza veya online imza ile teslim alınıp içeriği DABFİ’nin DBD kayıtları veri tabanı ile doğrulandıktan, YTS Programı için ödeme yapıtlıktan sonra bu DBD Başvuru Formu kabul edilmiş sayılır.

   

  Başvurunun DABFİ tarafından reddedilmesi durumunda ve DABFİ İşi kurulmuş ise DABFİ ve DBD, Başvurunun DABFİ tarafından teslim alındığı tarihte sözleşmenin usulüne uygun olarak yapıldığını ve DABFİ’nin ret kararının başvuran tarafından alındığı tarihte feshedilmiş olduğunu kabul ederler.

   

   

   

  3.6 Sponsorluk Uygulamaları:

   

  3.6.1 DABFİ İş Fırsatı etnik kökene, cinsiyete, milliyete veya dini yada politik inançlara bakılmaksızın herkese açık eşit bir fırsat olarak tanıtılacaktır.

   

  3.6.2 Bir adaydan yeni bir DBD olmanın ön şartı olarak veya bir DBD’den bu kişinin DABFİ İşi’ni geliştirmesine yardım alma ön koşulu olarak aşağıdakiler talep edilemez:

   

  a. Belirli bir miktar ürün veya hizmet satın almak.

  b. Belirli bir minimum stok tutmak.

  c. Herhangi bir Eğitim ve Öğretim Materyali satın almak.

  3.6.3 Sisteme dahil edilen yeni adayarın 1 ay içerisinde aktif olmamaları durumunda baglı oldugu sponsora bagımlılıgı düşür, ve buna bağlı sıfırdan farklı bir hatta dahil olabilirler.

  3.6.4 Sisteme dahil edilen herbir yeni müşteri başka bir DBD ye müşteri olamaz.Ancak başka bir DBD'yle Dabfi işine dahil olabilir.Bu durumda müşteri kaydı düşürülür.

   

  3.7 Süre ve Sona Erme Tarihi: DABFİ ile DBD arasında yapılan bu sözleşme 1 yıl süre ile gecerlidir. Taraflardan herhangi biri sözleşmeyi bir yıldan önce fesih etmedigi takdirde  Sözleşme birer yıl daha akdedilmiş olur

   

  3.8 Sözleşmenin Feshi: Bir DBD her zaman, yazılı bildirimde bulunarak

  DBD Sözleşmesi’ni hemen feshedebilir.DBD Sözleşme feshinden sonra herhangi bir geri ödeme talep etmeyecegini kabul eder.

   

  DABFİ, DABFİ İş Kuralları ve Politikaları’nın kasıtlı, ağır ihlali durumlarında DABFİ İş Kuralları Bölüm 10’da belirtilen prosedürleri takip ettikten sonra ve tüm akla uygun, karşılıklı fikir birliğini sağlayabilme çabaları başarısızlıkla sonuçlanmışsa sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin DABFİ tarafından feshedilmesi halinde DBD yasal yollara başvurabilme hakına  sahibi de olabilir.

   

  3.8.1 Geri Satın Alma Kuralı: DBD’nin gönüllü olarak İlk 14 Gün içerisinde DBD Sözleşmesi’ni sona erdirmesi durumunda (DBD’ye baglı yerleştirme agacında herhangi bir yeni DBD olmaması ve DBD’denin müşteri havuzuna tanımlı müşteri olmaması durumunda gecerlidir.) bir DBD, mülkiyetinde bulunan satılmamış DABFİ Ürün ve Hizmetleri’ni, bu ürünler yeni, kullanılmamış ve orijinal durumda olması ve orijinal fatura ile beraber gönderilmesi kaydıyla, iade etmek için DABFİ’e başvurabilir. DABFİ bu ürünleri, idari işlem ve yeniden depolama bedeli olarak kesinti yaparak, geri alınması mümkün olmayan vergileri düşerek ve bu ürünlerin satın alınması nedeniyle ödenmiş olan primler geri alınarak DBD’nin DABFİ’den satın aldığı fiyattan iade alacaktır. Ayrıca, DBD’nin DABFİ’ye herhangi bir borcu varsa bu da hesaptan düşülecektir. Bir DBD Sözleşmesi’nin, DBD’nin herhangi bir kural ihlali nedeniyle feshedilmesi durumunda DABFİ, bu kural kapsamında ürün ve hizmetleri iade alıp almama konusunda takdir yetkisine sahiptir.

   

  3.8.2 Fesih kararını hangi taraf alırsa alsın sözleşmesi sona eren DBD 1(bir ) yıl tekrardan DBD BAŞVURUSUNDA BULUNAMAZ VE HERHANGİ BİR DEVİR ALAMAZ.

   

  3.9 Yenileme: DBD’ler DABFİ ile kontrata dayalı olan ilişkilerini yıllık olarak yenileme hakkına sahiptirler. DABFİ,DABFİ İş Kuralları’nın kasıtlı, ağır ihlali durumlarında DABFİ İş Kuralları Bölüm 10’da belirtilen prosedürleri takip ettikten sonra ve tüm akla uygun, karşılıklı fikir birliğini sağlayabilme çabaları başarısızlıkla sonuçlanmışsa sözleşme yenileme başvurusunu reddedebilir.

   

  3.10 Bir Tüzel Kişilik aracılığıyla Yürütülen DABFİ İşi: Bir DBD Sözleşmesi’nin bir tarafı, bazı gereklere ve koşullara uymak kaydıyla,

  bir limitet şirket olabilir. Tüzel kişilik olarak DABFİ’nin onayladığı başka

  seçenekler de mümkün olabilir. Güncel bilgiler için DABFİ ile temas

  kurun. Bir tüzel kişilik adına DBD Başvuru Formu imzalayan kişi o tüzel kişiliğin yetkili temsilcisi olmalı, DABFİ İş Kuralları’nın 3.3 nolu bölümünde

  belirtilen niteliklere kişisel olarak uymalı ve tüzel kişiliğin çoğunluk

  hisselerine sahip olmalıdır. Bu aynı zamanda tüzel kişilikteki asıl kişinin varisi olan kişi için de geçerlidir. Bir tüzel kişilikten diğer belgelere ek olarak, şirketin DBD Sözleşmesi’nde öngörülen faaliyetleri yürütebileceğini gösteren kuruluş ve yetkinlik belgesi, yürürlükteki şirketin tescil şartlarına uyduğunu kanıtlayan belgeler, hem tüzel kişilik hem kurucular ve yönetim hakkında çeşitli bilgiler ve anlaşmalar içeren bir belge veya DABFİ’nin isteyebileceği benzeri bilgi ve belgeleri temin etmesi istenebilir.

   

   

  3.11 Komplo; İhlal Nedeni: Bir DBD başka bir kişiyle birlikte DBD

  Sözleşmesi’ni ihlal edecek veya ihlaline neden olacak bir komploya

  katılmayacaktır.

   

  3.12 Açıklamalar ve Garantiler: Bir DBD DABFİ ile ilgili yanlış tanıtım

  yapmayacak, yanlış beyanda bulunmayacak veya sahte bahanelerle

  DBD Başvurusu’nu kabul etmesi için DABFİ’yi kandırmayacaktır. DABFİ

  İş Kuralları’nın 3.3 nolu bölümünde belirtilen açıklama ve garantiler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla yapılan açıklamaları ve garantileri ihlal etmeyecektir.

   

  3.13 Yetki Verilmemiş İş Faaliyetleri:

   

  3.13.1 Hiçbir DBD, kendisine iş yapma yetkisi verilmemiş pazarlarda

  DBD faaliyeti yürütmeyecektir.

   

  3.13.2 Hiçbir DBD, DABFİ’nin henüz açılmamış olduğu pazarlarda DBD faaliyetleri yürütmeyecektir.

   

   

  Bölüm 4.

   

  DBD'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

   

  Bir DBD her zaman profesyonel, nazik, saygılı davranacak ve DABFİ

  İşi’ni mali yönden sorumlu ve ciddi bir tarzda yürütecektir (DABFİ İş

  Kuralları - Kural 4.4’e de bakınız). DBD hiçbir zaman zorlama satış

  yapmayacak, aldatıcı veya yanıltıcı satış ve pazarlama uygulamalarında

  bulunmayacaktır.

   

  4.1 Sözleşme Yükümlülüğü: Bir DBD DABFİ İş Kuralları ve DABFİ Politikaları’nda belirtilen sorumluluklara ve koşullara uymak zorundadır.

   

  4.1.1 İhlallerin Rapor Edilmesi: Bir DBD, başka bir DBD’nin gerçek, potansiyel veya tehdit mahiyetinde DABFİ İş Kuralları ve Politikaları’nı veya yürürlükteki yasa ve yönetmelikler dahil DBD Sözleşmesi’ni ihlali ile ilgili bilgiyi hemen DABFİ’ye bildirmekle yükümlüdür.

   

  4.1.2 Araştırmada İşbirliği: DBD, DABFİ İş Kuralları’nın 11 nolu bölümünde açıklanan sürece uygun olarak DABFİ tarafından yapılan herhangi bir araştırmada DABFİ ile işbirliği yapacaktır.

   

  4.2 DABFİ Ürünlerinin Satın Alınması

   

  4.2.1 Bir DBD DABFİ Satış ve Pazarlama Planı kapsamındaki ödül ve teşviklere hak kazanabilmek için, DABFİ Ürün ve Hizmetleri ile resmi DABFİ literatürünü yalnız doğrudan doğruya DABFİ’den satın almalıdır.

   

  4.3 DBD’ler, müşteri sağlamak, DABFİ Ürün ve Hizmetleri’nin satışını teşvik etmek, DABFİ Satış ve Pazarlama Planı’nı veya DABFİ İş Fırsatı’nı açıklamak veya sergilemek veya kişileri DBD olmak için teşvik etmek amacıyla kitle haberleşme araçlarında DABFİ Ürün ve Hizmetleri’nin reklamını yapmayacak veya herhangi bir yayın ve kitle iletişim yöntemi kullanmayacaktır. Bu kapsamda, örnek olarak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere internet, internetteki açık artırma siteleri de dahil, kitlesel postalama, tele-pazarlama, radyo, televizyon, istenmeden gönderilen e-posta mesajları, (Bölüm 4.23’de açıklandığı gibi) veya kişisel temasın olmadığı herhangi başka bir yöntem kullanılmayacaktır.

  Herhangi bir sosyal iletişim aracını kullanırken DBD’ler DABFİ İş Kuralları, DABFİ Politikaları ve aynı zamanda ilgili sosyal iletişim sitesinin koşul ve şartlarına uymak zorundadır.

   

  DABFİ Web Sitesi Politikası’na (www.dabfi.com.tr’de bulabilirsiniz) uygun olmak ve DABFİ tarafından yazılı olarak onaylanmış olmak şartı ile, Bir DBD DABFİ İşi’ni, DABFİ Ürün ve Hizmetleri’ni tanıtmak amacıyla bir web sitesine sahip olabilir.

   

  4.3.1 DBD’ler DABFİ’nin desteklediği bir etkinlik veya medyadan DABFİ dışı ürün veya hizmetlerin satışı, tanıtımı için yararlanmayacak yada DABFİ dışı ürün ve hizmetlerin satış ve tanıtımından kazanç sağlamayacaktır. Bu aynı zamanda, DBD’leri veya adayları hedefleyen yada onların yararına düzenlenen herhangi bir etkinlik veya medya için de geçerlidir.

   

  4.4 Yanlış Tanıtım: DBD’ler DABFİ İşi ve DABFİ İş Fırsatı ile ilgili olarak

  içerik ve koşullar yönünden yanlış, eksik ve uygun olmayan herhangi bir faaliyette bulunmayacak, açıklama yapmayacak veya DABFİ İşi’ni ve DABFİ İş Fırsatı’nı destekleyen veya bunlarla bağlantılı açıklamalar yapmaktan kaçınmayacaktır. DABFİ ürünleriyle ilgili açıklamalar sadece

  kelimesi kelimesine o pazarda kullanmak amacıyla hazırlanmış ve kullanılması onaylanmış resmi DABFİ literatüründen ve resmi DABFİ

  web sitelerinden alınarak yapılabilir.

   

  Bu nedenle DBD aşağıdakileri yapmayacaktır;

   

  4.4.1 Resmi DABFİ literatüründe basılı olanlar dışında abartılı veya garanti edilmeyen iddialar ve/veya açıklamalar yapmak, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tıbbi ve/veya sağlıkla ilgili iddialar/ açıklamalar, doktorlar ve/veya üçüncü şahıs veya kurumlar tarafından yapılan DABFİ Ürünleri ile ilgili açıklamalar da dahildir;

   

  4.4.2 Fiyatlar, kalite, standartlar, dereceler, içerik, stil veya model, ürünün kaynağı veya bulunabilirliği yönünden DABFİ Ürün ve Hizmetleri’ni veya DABFİ tarafından dağıtılan ürünleri yanlış bir şekilde tanıtmak;

   

  4.4.3 DABFİ Ürünleri’ni veya DABFİ tarafından dağıtılan ürünleri verim, aksesuarlar, kullanım şekilleri ve yerleri veya faydaları yönünden aslında var olmayan özellikleri ile desteklendiği, onaylandığı veya sunulduğu şeklinde beyanda bulunmak;

   

  4.4.4 DABFİ’yi, DABFİ Ürünleri’ni veya DABFİ’nin dağıttığı ürünleri aldatıcı bir tarzda sunmak veya öyle davranmak veya DABFİ’nin dağıtmadığı ürünleri DABFİ dağıtıyormuş gibi tanıtmak veya öyle hareket etmek.

   

   

  4.5 DBD’ler DABFİ’yi şikayetten veya ürün iadesinden doğrudan sorumlu tutacak bir teklif veya uzlaşma yapamazlar.

   

  4.6 Yürürlükteki Yasalar, Yönetmelikler ve Kurallarla Uyum: DBD’ler kendi DABFİ İş’lerini yürüttükleri yerlerde geçerli tüm yasa, yönetmelik ve mevzuata uyacaklardır. DBD’ler, DBD’lerin ve / veya DABFİ’nin itibarına zarar verecek herhangi bir faaliyette bulunmayacaktır.

   

  4.7 Aldatıcı veya Yasadışı Ticari Uygulamalar: Bir DBD, aldatıcı veya

  yasadışı ticari uygulama yapmayacaktır.

   

  4.8 Yasadışı iş Girişimleri veya Faaliyetleri: Bir DBD yasadışı veya

  kanunsuz iş girişimi yürütmeyecek veya yasadışı yahut kanunsuz iş

  faaliyetinde bulunmayacak yada böyle bir faaliyete katılmayacaktır.

   

  4.9 DBD’nin İlişkisi: DBD kendisini bir DABFİ çalışanı olarak tanıtamaz,

  bunu ima edemez veya böyle anlaşılacak tarzda davranamaz yada DABFİ ile yapılan bir sözleşme kapsamında bağımsız bir sözleşme tarafı olması dışında kendisini başka bir şekilde tanıtamaz ve hareket edemez.

   

  4.10 İmtiyazlar ve Bölgeler: DABFİ Satış ve Pazarlama Planı kapsamında özel imtiyazlar veya tahsis edilmiş özel bölgeler yoktur.

   

  4.11 DABFİ Dışı Satış Faaliyetleri: DBD’ler, DABFİ dışı ürün ve hizmetlerle İLE ilgili iş faaliyetlerinde bulunurlarsa aşağıdaki koşullara uymaları gerekmektedir:

   

  4.11.1 Şahsen DABFİ Ürünleri dışında başka ürünleri veya hizmetleri (örn. vergi hizmetleri, sigorta, yatırım,YAZILIM,PROGRAM vb.) satan bir DBD,

  başka bir DBD’yi bu ürün ve hizmetleri satması için ikna etmeye çalışmayacak  başka bir DBD’ye bu ürün ve hizmetleri satmasını teklif etmeyecektir. Bu bağlamda ikna etmek demek başka bir DBD’yi, gelir elde etmek amacıyla veya başka bir amaçla olsun olmasın, başka bir ürün veya hizmeti satmaya razı etmek (veya razı etmeye teşebbüs etmek) anlamına gelmektedir.

   

  4.11.2 DBD, özellikle kendi bilgisi dahilinde kişisel Sponsorluk Hattından olan veya bu hatla bağlantılı olanlar dahil kendisinin kişisel olarak sponsor etmediği kişilerden, başka iş girişimlerini tanıtmak ve yaymak için yararlanmayacaktır. Bir DBD müşterilerle muhatap olan profesyonel bir hizmet işinde ise (örn. oto tamir atölyesi, perakende satış yeri, berber veya güzellik salonu, hukuk, tıp, dişçilik veya muhasebe) DBD olan müşteriler bulabilir ve onlara hizmet verebilir; DBD’ler kişisel olarak sponsoru olmadıkları kişilerin aktif olarak yardımını isteyemez.

   

  4.11.3 Ne DBD ne de DBD’nin eşi veya DBD Sözleşmesi’nde adı olan başka bir kişi, DABFİ dışı işi tanıtmak, desteklemek için başka DBD’ler hakkındaki veya onlarla ilgili bilgilerden faydalanmayacaktır.

   

  4.12 Başka bir DABFİ İşi’ne Müdahale; Hiçbir DBD, başka bir DBD’nin

  işine müdahale edemez. Özellikle aşağıdakiler başka bir DBD’nin işine müdahale sayılır (aşağıdaki liste yalnız örnekleri göstermektedir).

   

  4.12.1 Başka bir DBD’yi Sponsorluk Hattını değiştirmek, DABFİ İşi’ni transfer etmek veya terk etmek için ikna etmek veya buna teşebbüs etmek veya bir Adayı sponsor etmek veya etmemek için teşvik etmek veya buna teşebbüs etmek; veya

   

  4.12.2 Başka bir DBD’yi, bir alt sıra DBD’yi eğitmeyi, motive etmeyi veya başka destekler vermeyi reddetmeye ikna etmek veya buna teşebbüs etmek; veya

   

  4.12.3 Başka bir DBD’yi, DABFİ İş Kuralları ve diğer DABFİ Politikaları dahil DBD Sözleşmesi’ni ihlal etmeye teşvik etmek veya buna teşebbüs etmek.

   

  4.13 Aciz Hali

   

  4.13.1 DBD’yle ilgili bir aciz hali ilanı durumunda veya DBD’nin mal varlığını yönetmek üzere bir kayyım, yediemin veya benzeri bir ofis atanmışsa, veya ödenmeyen bir borca karşılık herhangi bir mal varlığına mahkemece veya icra dairelerince el konmuşsa, DBD durumdan hemen DABFİ’yi haberdar edecektir.

   

  4.13.2 Bir acizlik durumu veya benzeri yasal işlemler sonucunda

  DBD’nin, DBD Sözleşmesi’ndeki payını satma, devretme veya

  başka bir şekilde transfer etme girişimi yapılmışsa, bu satış, devir

  veya başka şekilde transfer yürürlükteki yasalara ve DABFİ İş

  Kuralları’nın 6.2 nolu bölümüne uygun yapılmalıdır.

   

  4.14 Son Tüketicilere Satışlar: DABFİ, son tüketicilere yapılan satışlara dayanan DABFİ Satış ve Pazarlama Planı kapsamında prim öder.

   

  4.15 Spamming (İstenmeyen e-posta): “Spamming”, birinin

  istenmeyen mesajları elektronik ortamda birey veya gruplara

  göndermesi anlamına gelir. (örn. faks, e-posta veya SMS mesajları)

  DBD’ler, önceden açık yazılı rızalarını almadan kişilere elektronik

  araçlarla mesaj göndermeyecek, iletmeyecek veya başka bir şekilde

  haberleşmeyecektir. Buna, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, haber

  gurupları aracılığıyla e-posta göndermek, satın alınan posta adres

  listeleri, “güvenli listeler” veya kişilere yahut kurumlara ait başka listeler

  de dahildir.

   

  4.15.1 İş İlanları: DBD, iş arayan birisinin iş ilanına cevap veriyorsa yanıtının ilk paragrafında açıkça ona bir iş fırsatı sunduklarını, bunun bir ücretli iş imkanı olmadığını belirtmelidir.

   

  4.16 Fon Toplama: DBD’ler, DABFİ’nin yazılı onayını almak suretiyle, DABFİ Ürünleri’ni bir fon toplama faaliyetinde kullanabilirler. Bu faaliyetler, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, DABFİ Ürün ve Hizmetleri’nin satın alınması karşılığında bu satıştan elde edilecek kazanç, gelir, prim veya kârların tamamının veya bir kısmının belirli bir grup, organizasyon veya hizmete aktarılmasını da içerir.

   

  4.17 DABFİ Satış ve Pazarlama Planı'nın Manipülasyonu: Bir DBD, DABFİ Satış ve Pazarlama Planı’nı veya ödül hacmini, primlere veya diğer ödül ve takdirlere ilişkin ödemelerin DABFİ Satış ve Pazarlama Planı veya diğer resmi DABFİ literatüründe belirtilen koşullara göre kazanılmadığı herhangi bir şekilde manipule edemez. Bu kural, Stacking - alt alta sıralama – Politikası’nda (www.dabfi.com.tr web sitesinde bulunabilir) açıklandığı gibi uygun olmayan iş yapılanmasını da kapsamaktadır.

   

  4.18 Kişisel/İş Bilgilerinin Güncellenmesi: Tüm DBD’ler kişisel bilgilerinde (yani isim, adres ve telefon numaraları vs.) veya iş bilgilerinde (yani yeni bir ortak eklenmesi/silinmesi, iş statüsünün değişmesi vs.) değişiklik olduğunda bunu DABFİ’ye bildirmekle yükümlüdür.

   

  4.18 Özel Yaşam ve Gizlilik: Tüm DBD’lerin DABFİ Gizlilik Politikası’na,

  (www.dabfi.com.tr web sitesinde bulunabilir) yürürlükteki veri koruma

  yasa ve yönetmeliklerine uymaları gerekmektedir. DABFİ İş Kuralları’nın

  DABFİ ticari isminin, ticari markalarının ve fikri mülkiyeti olan materyallerin kullanılmasıyla ilgili 8 nolu kuralı kapsamındaki hükümlere

  ek olarak, DABFİ’nin aşağıda örnek olarak verilen ancak bunlarla sınırlı olmayan, gizli ve fikri mülkiyetine sahip olduğu iş bilgileri olarak Sponsorluk Hattı bilgileri (yani DABFİ tarafından derlenen DABFİ İşi içindeki sponsorluk ilişkilerini kısmen veya tamamen açıklayan bilgiler,

  bunlarla sınırlı olmamak üzere DBD listeleri, sponsorluk ilişkisi şemaları

  ve bunlardan elde edilen bugünkü ve gelecekteki şekliyle bütün DBD veya DABFİ İş bilgileri bunlara dahildir), iş bilgileri, imalat ve ürün geliştirme, iş planları ve DBD satışları, kazançları ve diğer parasal bilgiler vb. DABFİ’nin ticari açıdan avantaj sağlayan, benzersiz ve telif hakkı olan ticari sırlar ve iş sırları kabul edilmekte olup, DABFİ bunların fikri mülkiyetini muhafaza etmekte, gizli tutmakta ve bunları ticari sırlar ve iş sırları kabul etmekte olup bunlar DBD Sözleşmesi kapsamında "Fikri Mülkiyet Bilgileri" olmaktadır. DBD’ler, DABFİ Gizlilik Politikası’na uygun olarak, ilgili oldukları tüm sponsorluk hatları, sponsorluk hattı yapısı ve gruplarındaki DBD’ler hakkında DABFİ’den bilgi talep etme hakkına sahiptirler.

   

  4.19 İtibarın Riske Girmesi: Bir DBD DABFİ’nin, DABFİ İşi’nin, DABFİ

  Ürün ve Hizmetleri’nin ve başka DBD’lerin itibarını olumsuz şekilde etkileyecek herhangi bir faaliyet yürütmeyecektir.

   

  4.20 DBD’lerin Yaptığı Ürün Satışları: DABFİ Ürünleri yalnız DBD’ler

  tarafından gösterilebilir ve/veya satılabilir.

   

  4.21 DABFİ İş Fırsatı'nın DBD’ler Tarafından Sunumu: DABFİ İş Fırsatı bir DBD adayına yalnız bir DBD tarafından tanıtılabilir. Yeni bir DBD’yi sadece DBD’ler sponsor edebilir.

   

  4.22 Uluslararası Sponsorluk: Bir DBD ilk işinin olduğu pazardan farklı bir pazarda ikinci bir iş başlatırsa, ikinci işin orijinal iş tarafından uluslararası sponsor edilmesi gerekmektedir. Daha sonraki işler (üçüncü, dördüncü v.s.) de ya ilk işe veya DBD’nin başka bir işine uluslararası bağlanmalıdır.

   

   

  Bölüm 5 .

   

  Sponsorların Ek Sorumluluk ve Yükümlülükleri

   

  5.1 Sponsorların Genel Görevleri ve Sorumlulukları

   

  5.1.1 Sponsor edilen DBD’ye, kullanması amacıyla tüm resmi DABFİ literatürünü temin edecektir.

   

  5.1.2 Sponsor edilen DBD’yi DABFİ İş Kuralları ve DABFİ Politikaları uyarınca eğitecek ve motive edecek veya bu eğitim ve motivasyonun gerçekleşmesini sağlamak amacıyla üst sıra  DBD ile işbirliği yapacaktır.

   

  5.1.3 DBD stok bulundurmayı veya stok alımlarını gerekli bulmamaktadır. DABFİ Satış ve Pazarlama Planı kapsamındaki primler son tüketicilere yapılan satışlara ve YTS Satışlarına dayanarak ödenir. Bu nedenle, bir DBD’nin DABFİ Satış ve Pazarlama Planı kapsamında prim almaya hak kazanması için YTS programını ekmodülü olan müşteri havuzu bölümünden dabfi.com.tr deki ürünlerin tüketicelere satışının yapılması gerekmektedir.Aynı şekilde yeni YTS programlarının satışı için YTS programın yine ek modülü olan back ofisden kullanıcıya satışının yapılması gerekmektedir.

   

  5.1.4 Kendisi ile sponsor olduğu DBD’ler arasındaki bağımsız ilişkiyi korumalıdır.

   

  5.1.5 Kişisel olarak sponsor edilen DBD’lerin, DABFİ İş Kuralları, DABFİ Politikaları, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmelikler de dahil olmak üzere, DBD Sözleşmesi’ne tam olarak uymasını sağlamak için elinden gelen çabayı harcamalıdır.

   

  5.1.6 Kişisel olarak sponsor edilen DBD’leri resmi DABFİ toplantıları ve etkinliklerine katılmaya teşvik etmek için elinden gelen çabayı harcamalıdır.

   

  5.1.7 Sponsor edilen DBD’ye, DABFİy İş Kuralları ve DABFİ Politikaları dahil, DBD Sözleşmesi kapsamında DBD’nin sorumluluk ve yükümlülüklerini açıklamalı ve DBD Sözleşmesi, DABFİ İş Kuralları ve DABFİ Politikaları ve diğer resmi DABFİ literatürü uyarınca DABFİ İşi’ni nasıl yürüteceğini öğretmelidir.

   

  5.2 SÜPERVİSOR Düzeyi ve Üzerindeki DBD’lerin Sorumlulukları: Bir DBD, SÜPERVİSOR düzeyi ve üzeri ünvanını ve ayrıcalıklarını kazanmak ve korumak için, ilk olarak yeterlik kazanmalı,  Yeterlik koşulları resmi DABFİ literatüründe veya resmi DABFİ Web Sitelerinde belirtilmiştir. Bu koşullara dahil edilen görevler şunlardır:

   

  5.2.1 DABFİ İş Kuralları’nı ve DABFİ Politikaları’nı desteklemek, uymak ve İş Grubundaki diğer DBD’lere de aynısını yapmayı öğretmek ve teşvik etmek.

   

  5.2.2 İş Grubundaki DBD’leri eğitmek.

   

  5.2.3 DBD Başvuru Formları'nın düzgün bir şekilde doldurulmasını teşvik etmek.

   

  5.2.4 İş Grubundaki DBD’leri DABFİ İşi’ni yürütme KONUSUNDA EGİTMEK

   

  Bölüm 6.

   

  Sponsorluk Hatlarının Korunması

   

  6.1 Sponsorluk Hattının Korunması: Sponsorluk Hattında değişiklikler, bir DABFİ İşi’nin mülkiyet payının satılması, bir DABFİ İşi’nin transferi, birleşen DABFİ İşleri veya ayrılan DABFİ İşleri gibi DBD Sözleşmesi’ndeki değişikliği içermektedir, böyle bir durumda hem DBD hem DABFİ yazılı olarak mutabık kalmalıdır. Buna göre DBD şu hususları bilmekte ve kabul etmektedir:

  6.1.1 Sponsorluk Hattının satışı, değişmesi, bir DABFİ İşi’ndeki payın transferi, birleştirilmesi, iki DABFİ İşi’nin işbirliği veya birleşmesi veya bir DABFİ İşi’nin ayrılması yahut bölünmesi durumlarında DABFİ’nin açık yazılı onayı gerekmektedir.

   

  6.1.2 Bir DABFİ İşi’nin satışı, transferi veya birleştirilmesi nedeniyle Sponsorluk Hattı stratejik olarak yeniden yapılandırılmayacaktır.

   

  6.1.3 Böyle bir eyleme girişen DBD’nin takip edeceği usulleri açıklayan DABFİ İş Kuralları ve DABFİ Politikaları veya DBD Sözleşmesi’nin diğer koşullarına rağmen DABFİ tamamen kendi takdir hakkını kullanarak bir DABFİ İşi’nin Sponsorluk

  Hattının satılması, transferi veya değişikliği yada DABFİ İş’lerinin birleştirilmesi yahut bir DABFİ İşi’nin ayrılması veya bölünmesi gibi herhangi bir uygulamayı reddedebilir.

   

  6.2 DABFİ İşi’nin Satışı: Bir DABFİ İşi’nin satışı DABFİ’in açık yazılı onayına tabidir. DABFİ İşi’ni satan bir DBD fiyat dahil, kabul edilebilir minimum koşulları yazılı olarak belirtecek ve DABFİ İş Kuralları’nın 6.6.1 – 6.2.4 nolu bölümlerinde belirtilen öncelik sırasına göre satmak istediği DABFİ İşi’ni DBD’lere teklif edecektir.

   

  Daha yüksek önceliğe sahip DBD’lerin teklif verme süresi geçtiğinde veya verilen bir   teklif satan DBD tarafından kabul edilmediğinde, verilen öncelik sırasına göre hak kazanmış olan sıradaki DBD’ye, satan DBD’ye teklif verme fırsatı verilecektir.

   

  6.2.1 Birinci Öncelik: Satan DBD’nin uluslararası sponsoru (varsa);

   

  6.2.2 İkinci Öncelik: Satan DBD’nin vekil sponsoru (varsa) veya kişisel sponsoru;

   

  6.2.3 Üçüncü Öncelik: Satan DBD’nin kişisel olarak sponsor ettiği bir DBD (varsa);

   

  6.2.4 Beşinci Öncelik: İyi Durumda olan herhangi bir DBD.

  6.2.5 Altıncı Öncelik: Yeni bir DBD adayı

  6.2.6 Revize edilmiştir.

   

  6.2.7 Bir DBD yalnız iyi durumda ise, taraf olduğu DBD Sözleşmesi’ni ihlal etmiyorsa, DABFİ İşi’ni satın alacak parasal kaynaklara sahipse ve DABFİ’nin aşağıdaki konularda tek başına yapacağı saptamalar sonucunda bir DABFİ İşi’ni satın almaya hak kazanabilir:

   

  a) DABFİ İşi’ni ve DABFİ Satış ve Pazarlama Planı’nı tam ve doğru olarak anlayacak düzeyde yeterli bilgi ve yeteneğe sahip olmak; ve

   

  b) DABFİ İş Kuralları’nı ve DABFİ Politikaları’nı tam ve doğru olarak anlamış olmak ve DBD Sözleşmesi’nin tüm koşul ve kurallarına uyma isteğini ortaya koymak; ve

   

  c) Satan kişinin DABFİ İşi’ni yürütecek yeterli kaynaklara sahip olmak ve bunun için gerekli eğitim ve desteği sağlamak; ve

   

  d) Satan kişinin DABFİ İşi’ni etkileyebilecek geçerli pazar faktörleri hakkında bilgi sahibi olmak; ve

   

  e) Satan kişinin DABFİ İşi’ni yürütme yeteneğini etkileyebilecek herhangi bir uyuşmazlık veya anlaşmazlık içinde olmamak.

   

  f) DABFİ İş Kuralları’nın 3.3 nolu bölümüne uygun olarak DABFİ ile bir DBD Sözleşmesi yapma hakkına sahip olmak.

   

  g) DABFİ işinin satışını yapan bir DBD en az 1(bir)yıl boyunca tekrardan bir DABFİ işi satın alamaz ve aynı zamanda yeni DBD başvurusunda bulunamaz.

   

  6.2.8 Satın Alma Önerisi: DABFİ İşi’ni satın alma fırsatı olan bir DBD, satan DBD’ye satış teklifine ilişkin yazılı bir öneri sunmalıdır.

   

  6.2.9 Satanın Öneriyi Kabulü: Satan DBD tamamen kendi takdiri ile, öneriyi aldıktan sonra uygun bir zaman dilimi içinde, öneriyi yazılı olarak ya kabul edecek yahut reddedecektir.

   

  6.2.9.1 Öneriyi kabul ederse, satan DBD öneriyi ve satanın yazılı kabulünü inceleme ve onay için DABFİ’ye sunacaktır.

   

  6.2.9.2 Satan DBD öneriyi reddederse veya satış tamamlanamazsa ve satan DBD DABFİ İşi’ni satma isteğini sürdürüyorsa, bölüm 6.2.1'den 6.2.4’e kadar belirtilen öncelik sırasına göre DBD’lere teklif edilmeye devam edilecektir. Bu süreçte de satan DBD’nin önerisini reddettiği veya DABFİ’nin satışı kabul etmediği DBD’den başlayarak aynı öncelik sırasına göre hareket edilecektir. Satan DBD, DABFİ İşi’ni ilk teklifinde belirttiği koşul ve kurallardan farklı bir şekilde teklif etmek isterse, değiştirilmiş satış teklifi bölüm 6.2.1'den 6.2.4’e kadar belirtilen ilk öncelik sırasına

  göre bu DBD’lere yeniden sunulmalıdır. 6.2 Verilen öncelik sırasına göre hakkı olan birden fazla DBD, bu DABFİ İşi’ni satın almak için öneri verirse, satan DBD tamamen kendi takdiri ile istediği öneriyi kabul veya reddedebilir.

   

  6.2.10 DABFİ’nin Onayı: DABFİ önerilen bir satışa yazılı olarak ya onay verecek veya bu satışı reddedecektir.

   

  6.2.11 Biriken Primler: DABFİ İşi kapsamında gerçekleşen primler, DABFİ’nin satış işlemine yazılı olarak onay vermesi kaydıyla, satan DBD ile satın alan DBD arasındaki satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde ödenecektir. Satan DBD’ye daha önce verilmiş olan ödüller otomatikman satın alan DBD’ye transfer edilmeyecektir.

   

  6.8 Tek DABFİ İşi Kuralı: Bir DBD yalnız bir DABFİ İşi için yalnız tek bir YTS Programından faydalanabilir ,Sözleşmeden çıkar sağlayabilir, böyle bir sözleşmeye taraf olabilir, imzalayabilir veya ortaklardan biri olabilir.

   

  Kura l 7.

   

  DABFİ İş Fırsatı’nın ve DABFİ Satış ve Pazarlama Planı’nın Sunumu

   

  7.1 Davetler ve Sunumlar: Bir DBD, bir adayı DABFİ Satış ve Pazarlama Planı sunumuna davet ederken, DABFİ İş Fırsatı veya davetin ve sunumun niteliği hakkında yanlış bir izlenim vermemeli veya başka bir şekilde yanlış tanıtmamalıdır, bu nedenle DBD özellikle:

   

  7.1.1 Sunumun veya DABFİ İş Fırsatı’nın ücretli bir işe girme fırsatı olduğu izlenimi vermeyecektir.

   

  7.1.2 Davetin bir sosyal etkinlik olduğu izlenimi yaratmayacaktır;

   

  7.1.3 Daveti bir “pazar araştırması” şeklinde kamufle etmeyecektir;

   

  7.1.4 Etkinliği bir “vergi semineri” olarak tanıtmayacaktır;

   

  7.1.5 DABFİ İş Fırsatı’nı DABFİ dışında bir kişi, şirket veya organizasyonla iş ilişkisi olarak tanıtmayacaktır;

   

  7.1.6 DABFİ Ürün ve Hizmetleri’nin, DABFİ dışında bir kişi, şirket veya organizasyon tarafından işletilen bir komisyonculuk, sevkıyatçılık veya aracılık işince dağıtılan ürünlerin sadece bir bölümü olduğunu belirtmeyecektir;

   

  7.1.7 DABFİ İş Fırsatı’nın, DBD’lerin, DABFİ Ürün ve Hizmetleri’nin başka bir işin bir parçası olduğunu belirtmeyecektir; veya

   

  7.1.8 Böyle bir davette sunumun DABFİ Satış ve Pazarlama Planı ve DABFİ İş Fırsatı hakkında olduğunu vurgulayarak belirtecektir;

   

  7.1.9 DABFİ İş Fırsatı’nı, DBD’nin DABFİ ile ilişkisini ve DABFİ İşi’nin niteliğini yanlış şekilde tanıtmayacak veya DABFİ İş Fırsatı’nın, DABFİ Ürün ve Hizmetleri’nin layıkıyla değerlendirilmesi için gerekli bilgileri vermeyi ihmal etmeyecektir.

   

  7.1.10 DABFİ İşi’ni Yıllık bir maaş teklifi, sabit gelir fırsatı veya bir çeşit sermaye yatırımı şeklinde tanıtmayacaktır.

   

  7.1.11 DABFİ Satış ve Pazarlama Planı kapsamında sağlanan faydaların, DABFİ Ürün ve Hizmetleri’nin satın alınması ve satışı ve/ veya aynısını yapan başkalarını sponsor etmekten değil başka bir kaynaktan geldiğini açıklamayacaktır.

   

  7.2 Adaylarla ve Müşteri Adaylarıyla İlk Temas: DBD adaylarıyla veya

  DABFİ Ürün ve Hizmetleri’nin müşteri adaylarıyla ilk temasında DBD şunlara dikkat etmelidir:

   

  7.2.1 Kendisini adıyla tanıtmalı; ve

   

  7.2.2 Kendisinin bir DBD olduğunu açıklamalı; ve

   

  7.2.3 DABFİ’yi ve DBD ile DABFİ’nin ilişkisini uygun bir şekilde tanımlamalı; ve

   

  7.2.4 Bu temasın amacını belirtmeli yani DABFİ Ürün ve Hizmetleri’nin satışı ve/veya adaya DABFİ İş Fırsatı’nın tanıtımı olduğunu açıklamalıdır; ve

   

  7.2.5 Adayın DABFİ iş Fırsatı, DABFİ Ürün ve Hizmetleri, DBD veya DABFİ hakkındaki sorularını doğruluk ve dürüstlükle ve tüm şeffaflık ve içtenliği ile yanıtlamalıdır.

   

  7.3 Sponsorluk Kuralları: Hiçbir DBD içerik ve koşullar yönünden DABFİ İşi veya DABFİ İş Fırsatı ile ilgili olarak doğru ve tam olmayan herhangi bir faaliyette bulunmayacak, herhangi bir ifade kullanmayacak veya doğru ve tam ifade kullanmaktan kaçınmayacaktır. DBD (örnek olarak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) şunlara dikkat etmelidir:

   

  7.3.1 Yalnız güncel karları, kazançları, satış rakamlarını ve yüzdeleri; DABFİ tarafından yayınlandığı şekilde açıklamalıdır.

   

  7.3.2 Yalnız resmi DABFİ literatürünü ve dabfi.com.tr yi kullanmalıdır.

   

  7.3.3 Kendi kişisel deneyimine dayanan kazanç ve/veya prim sunumlarını, sadece yanı sıra DABFİ tarafından yayınlanan güncel ortalama karları, kazançları ve satış rakamlarını ve yüzdelerini de açıklayarak, yapmalıdır.

   

  7.3.4 Gerçekten kendisinin başarılı bir DABFİ İşi kurması sonucu, bu işten elde edilen kazançlarla olmak kaydıyla, kişisel yaşam tarzı örnekleri ve hayır işlerine katkılarından söz edebilir.

   

  7.3.5 DABFİ’nin, DABFİ Ürün ve Hizmetleri’nin satışlarına dayanarak prim ödemesi yaptığını vurgulamalıdır.

   

  7.3.6 Bir DBD olmanın en önemli veya ana nedeninin vergi avantajlarından

  yararlanmak olduğunu söylememelidir.

   

  7.3.7 DABFİ İşi’nin, biraz çaba ve zaman harcayarak veya hiç zaman ve çaba harcamadan başarının elde edilebileceği bir “çabuk zengin olma” fırsatı olduğunu söylememelidir.

   

  7.3.8 DABFİ ile DABFİ’ye bağlı diğer şirketler arasındaki ilişkiyi yanlış şekilde tanıtmamalıdır.

   

  7.4 Özel Bölgeler Yoktur: Hiçbir DBD, DABFİ İş Fırsatı’nın bir parçası olarak özel bölgeler olduğunu söylemeyecektir.

   

  7.5 Satın Alma Zorunluluğu Yoktur: Bir DBD, bir adayı, yeni sponsor edilen DBD’lerin kullanması amacıyla hazırlanan resmi DABFİ YTS dışında, ürün ve/veya hizmetler satın almaya zorunlu tutmayacaktır.

   

   

  Bölüm 8.

   

  DABFİ Fikri Mülkiyet Haklarının Kullanılması

   

  8.1 DBD, mülkiyeti DABFİ’e ait olan veya DABFİ’e tescil edilen DABFİ’nin ticari markalarını veya telif hakkı ile fikri mülkiyetine sahip olduğu diğer bilgileri sadece DABFİ İş Kuralları ve DABFİ Politikaları da dahil olmak üzere DBD Sözleşmesi’nde belirtilen yürürlükteki koşul, kural ve prosedürler uyarınca kullanacaktır.

   

  8.1.1 DABFİ bazı ticari markaların, örn. logoların, servis işaretlerinin ve diğer fikri mülkiyeti ve endüstriyel mülkiyeti olan telif haklarının tescilli sahibidir. Bunlara DABFİ ismi, DABFİ Ürün ve Hizmetleri ile bağlantılı olarak kullanılan çeşitli ticari markalar, ticari isimler ve servis işaretleri ve çeşitli etiket tasarımları da dahildir.

   

  8.1.2 DBD’ler, DABFİ’ye ait olan veya DABFİ’ye tescil edilen, telif hakkı olan fikri mülkiyet materyallerini sadece DABFİ’nin önceden yazılı onayı ile kullanabilirler. Bu kullanım burada aksi belirtilmedikçe onay ekinde DABFİ tarafından saptanan bazı koşullara bağlanabilir.

   

  8.2 Kartvizitler: DABFİ İş Kuralları’na ve DBD Sözleşmesi’nin tüm diğer hükümlerine tam olarak uyan bir DBD - DABFİ tarafından aksine bir yönlendirme yoksa - DABFİ adını (ancak DABFİ’ye ait olan veya

  DABFİ’ye tescil edilmiş olan DABFİ logosunu veya diğer ticari markalarını, ticari isimlerini veya servis işaretlerini değil) bu isim hiçbir değişiklik yapılmadan aşağıdaki şekillerden biri gibi yazılmak kaydıyla, basılı kartvizitlerinde kullanabilir: (müşterek isim) dabfi bagımsız distribütör

  Veya (müşterek isim) DABFİ Ürün ve Hizmetleri BAGIMSIZ DİSTRİBÜTÖR

   

  8.3 Tanıtıma Yönelik Literatür, Kırtasiye, Eşantiyon vb.: DBD'ler, üzerinde DABFİ’ye ait veya DABFİ’ye tescilli olan DABFİ adı veya logosu veya ticari markaları, ticari isimleri veya servis işaretleri olan hiçbir malzeme üretmeyecek veya DABFİ dışı başka bir kaynaktan edinmeyecektir.

   

  8.4 DBD Reklamları: Bir DBD, DABFİ’nin önceden yazılı onayını almak kaydıyla, DABFİ’yi, DABFİ Ürünleri’ni ve DABFİ İş Fırsatı’nı tanıtmak için reklam ortamını kullanabilir. Talep, düşünülen başlangıç tarihinden en az 30 gün önce yazılı olarak sunulmalı, teklif edilen reklamın bir kopyası ve medya ile ilgili ek bilgiler de bu talebe eklenmelidir. DABFİ kendi takdir hakkını kullanarak bu onayı geri çekebilir.

   

   

   

   

   

   

  Bölüm 9.

   

  Ölüm ve Veraset

   

  9.1; Bir DABFİ İşi, hem isteğe bağlı olarak hem de vasiyet olarak miras bırakılabilir. DABFİ DBD’lere, yasal uzmanlara danışmalarını ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye eder. Böylece DABFİ İşleri, varislerine miras

  bırakılabilir veya isteklerine bağlı seçtikleri bir kişiye transfer edilebilir. Bu varis veya seçilen kişiler vasiyet eden kişinin tüm sorumluluklarını, DABFİ Satış ve Pazarlama Planı hükümlerine uygun olarak ödenmiş olan ve vasiyet eden kişinin hak etmiş olduğu tüm komisyonları ve/veya diğer ödemeleri de dahil olmak üzere üstüne almalıdır. Bir DBD miras bırakmadan ölürse, DABFİ İşi’nin transferinde kanuni veraset ile ilgili yasalar uygulanacaktır.

   

   

   

   

   

  Bölüm 10.

   

  Sözleşmenin İhlali; Prosedürler ve Yaptırımlar

   

  10.1 Prosedürler

   

  10.1.1 Soruşturma: DABFİ, DBD Sözleşmesi’nin Herhangi bir maddesi veya bir kısmı veya tamamı ihlal edildiğine, edileceğine ve böyle bir tehdidin varlığına inanırsa/düşünürse, söz konusu DBD’nin faaliyetini soruşturabilir. DABFİ böyle bir soruşturmayı kendi girişimi ile veya DABFİ İş Kuralları’nın 11.1.2 nolu kuralı uyarınca bir DBD’nin DABFİ’ye yazılı bir şikayette bulunması üzerine başlatabilir.

   

  10.1.2 DBD’lerden Gelen Şikayetler: Bir DBD, başka bir DBD’nin

  DABFİ İş Kuralları’na ve DABFİ Politikaları’na aykırı hareket ederek

  DBD Sözleşmesi’ni Herhangi bir maddesi veya bir kısmı veya tamamı ihlal ettiğine inanıyorsa/düşünüyorsa veya böyle bir ihlale neden olan faaliyetler hakkında bilgisi varsa, iddia edilen ihlalle ilgili tüm kanıtları da ekleyerek DABFİ’ye yazılı olarak bilgi verecektir.

   

  10.1.2.1 DABFİ gerekli incelemeyi yaptıktan sonra DBD ‘nin sözleşmesini

  Cezai şart veya cezai şart gerektirmeden fesih etme hakkını sahiptir.DBD bunu Kabul eder.

   

   

  Bölüm 11.

   

  Kurallara Uyma

   

  11.DBD Sözleşmesi’nin bir DBD tarafından ihlal edilmesi durumunda, DABFİ ihlalin düzeltilmesini, ihlalden doğan zararların telafi edilmesini sağlamak ve ihlal olasılığını azaltmak veya başka ihlallerin olmamasını sağlamak amacıyla aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını alabilir:

   

  11.1 Kuralların İhlali

   

  11.1.1 Fesih: DABFİ, DABFİ İş Kuralları’nın Herhangi bir maddesi veya bir kısmı veya tamamı kasıtlı, ağır ihlali durumlarında DABFİ İş Kuralları Bölüm 10’da belirtilen prosedürleri takip ettikten sonra ve tüm akla uygun, karşılıklı fikir birliğini sağlayabilme çabaları başarısızlıkla sonuçlanmışsa sözleşmeyi feshedebilir.

   

  Sebebi ne olursa olsun fesih durumunda DBD şu şekilde davranacaktır:

   

  * DABFİ talep etmişse ve tamamen DABFİ’nin takdir yetkisiyle, DABFİ İş Kuralları’nın Geri Satın Alma Kuralı uyarınca mülkiyetinde olan tüm DABFİ Ürün ve Hizmetleri’ni iade edecektir;

   

  * DABFİ’ye ait olan veya DABFİ’ye tescilli tüm ticari markaları, ticari isimleri, işaretleri veya diğer telif hakkı olan şeyleri kullanmaya son verecektir.

   

  * Kendisini DBD olarak tanıtmaya son verecektir;

   

  * DBD faaliyetlerinde bulunmaya son verecektir.Sözleşmenin DABFİ tarafından feshedilmesi halinde DBD yasal yollara başvurabilmek İÇİN hak sahibi de olabilir.

   

  11.1.2 Askıya Alma: DABFİ, DBD Sözleşmesi kapsamındaki bazı ayrıcalıkları veya ayrıcalıkların tamamını askıya alabilir. Bu ayrıcalıklara bunlarla sınırlı kalmamak üzere aşağıdakiler dahildir:

   

  * Konu sonuçlanıncaya kadar, yüksek ödül ödemelerinin askıya alınarak tutulması;

   

  * Sponsorluk faaliyeti yürütme yetkisinin askıya alınması (sponsorluk, aday toplantıları, eğitim seminerleri, ev sunumları vb.);

   

  * DABFİ’den gönderilen her türlü iletişimin askıya alınması;

   

  * Şirketin düzenlediği seminer, gezi ve etkinliklere davetlerin askıya alınması;

   

  * Yeniden oryantasyon ve yeniden eğitim toplantıları düzenlenmesi ve masrafların ihlali gerçekleştiren DBD’ye fatura edilmesi;

   

  * DBD’den DABFİ’ye, DBD’nin yaptığı Satış ve Pazarlama Planı sunum kayıtlarının verilmesinin talep edilmesi;

   

  * Sipariş Verilmemesi: Belirlenen bir süre için DBD’nin sipariş verme olanağına izin verilmemesi;

   

   

Yukarıda belirttiğiniz tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.